Vispārīga informācija

Šobrīd piedāvājumā ir augstas kvalitātes RUF tipa kantainās, kā arī apaļās briketes, kas izgatavotas no salmiem, siena, niedrēm, kūdras, mizas un koka skaidām.

Pieprasījums pēc biokurināmā arvien turpina palielināties, daudzviet izplatības ziņā apsteidzot malku. Šo kurināmā veidu raksturo ērta lietošana un transportēšana, ļoti laba un vienmērīga siltuma atdeve, tas ir ekonomisks un ekoloģiski tīrs kurināmais, turklāt briketēm pēc sadegšanas procesa ir raksturīgs mazāks pelnu daudzums nekā citiem kurināmā veidiem. Augstāka energoefektivitāte skaidrojama ar lielo briketes blīvumu un ievērojami mazo mitruma procentu. Pie tam – viens no brikešu lietošanas lielākajiem ieguvumiem ir mazāka skursteņa aizsērēšanās iespējamība, līdz ar to arī novēršot ugunsbīstamību .

Biokurināmais ir aktuāls mūsdienu laikmeta kurināmais, jo ražošanas procesā tiek izmantoti kokapstrādes atlikumi un citi organiskie materiāli, kuriem sadegot, izdalītā CO2 daudzums ir proporcionāls bioproduktu augšanas laikā piesaistītajam CO2 apjomam, līdz ar to netiek izjaukts dabas līdzsvars. Tieši šādu iemeslu dēļ ir iespējama turpmāka biokurināmā izmantošana un attīstīšana, jo, audzējot vairāk ražošanā izmantotās izejvielas, vairāk tiek piesaistīs arī CO2.

Kamēr fosilā kurināmā cenas turpina pieaugt, arvien vairāk aktualizējoties tā ieguves problēmu jautājumiem, biomasa, kas tiek izmantota brikešu ražošanā, nepārtraukti atjaunojas dabiski vai cilvēku kultivētā veidā.

Mūsu galaprodukts ir ideāls kurināmais visu veidu cietā kurināmā kurtuvēm, tam ir visaugstākā kvalitāte un atbilstība visām standarta prasībām.

Šis ir kurināmais, kas garantē siltumu, praktiskumu un stabilitāti.